Jak na černo-bílé vidění (své i jiných) a jak rozhodovat v nejasnostech

Poslat někoho v hádce do kopru? Zůstat v práci, která mne stresuje? Dát si něco dobrého, když vím, že po tom tloustnu atd. Život nás staví před mnohé ano/ne volby. Jak se k té nejednoznačnosti máme postavit – jak rozpoznat, co je zdravý rozum, co jsou zbytečné obavy, co intuice a náš osobní osud (jímž je třeba projít k naplnění svého bytí)? Jednoduše řečeno, co je láska a co je absence lásky…
Read More