Lifefulness – řekněte to svým životem

váš život – vaše message – vaše síla – vaše jiskra

BUĎTE VÍCE TÍM, ŽE BUDETE MÉNĚ

 

 

Život v hektické a zahlcené době potřebuje pro větší smysl i prosperitu více kontinuity – návaznosti na nás, naši historii, sny, naše pády, naše hodnoty…

 

 

 

Když se hlásí o pozornost nesoulad, bývá to už zbytečně náročné.


Dopřejte si luxus osobní stability – odklidíte tak snáz harampádí a paralyzující hluk názorů druhých a zastaralých společenských norem a půjdete tou svou cestou, lemovanou plody života, na míru vašim chutím a potřebám.

 

 

Vy jste klíč ke všemu, co chcete – čím více se vkládáte ladně do svého života, tím více dveří příležitostí otevíráte. 

 

 

Sebevyjádření v šesti rovinách životní vitality otevírá dveře vaší genialitě a prosperitě

FYZICKÁ VITALITA

Jsou způsoby vašeho těla, vaše možné zdroje pocitu zabezpečení

DUŠEVNÍ VITALITA

Se správnou výživou se stává vaší zásobárnou nápadů a optimismu

SOCIÁLNÍ VITALITA

Váš postoj ke světu a světa k vám dotváří vaše místo ve světě

ENVIRO-PRAKTICKÁ

Interakce mezi námi a prostředím, vliv měnit

DUCHOVNÍ VITALITA

Kde nalézáte smysl a propojujete se s tím, co vás přesahuje

PŘESAH TRANSCENDENCE

Jak se vyrovnáváte s nevyhnutelností, proměnou, bolestí, stínem

Představte si to jako herní desku a vaším úkolem je obsadit její políčka, třeba Práce, Styl oblékání, Projevy náklonnosti atd. – ztělesnit svůj potenciál. Proti vám hrají hráči jako Konzum, Lhostejnost, Zastaralý systém, Požadavky vaší rodiny, Autorita – vítězí, kdo dané políčko obsadí.

Moje metoda Lifefullness vychází z konceptu zdraví člověka WHO a EU a je obohacená o moudrost Genových klíčů, archetypální mytologie, jungovské psychologie a mnoho dalších. Je nejenom komplexem smysluplných metod, ale i autentickým životním stylem, kde žijeme své přednosti a kultivujeme svůj stín.

 

Vitalita člověka je křehká rovnováha mnoha oblastí.

 

V našem chystaném kvízu brzy zjistíte, kterou složku své harmonie potřebujete posílit.

VÁŠ LIFEFULNESS ŽIVOTNÍ STYL

Život v jeho plnosti i plodnosti

 

Život nám toho mnoho nabízí, dnes máme možnost doslova tvarovat vlastní osobnost, ale nikdo nás nenaučil, jak se tím nenechat zahltit nebo pohltit. Existuje jen málo návodů, jak vybírat, jak se rozhodovat nejenom pro to moderní a in, ale i prospěšné a naše.

Ne všechno skvělé a lákavé je totiž naše.

Když nalejete benzín do nafťáku, taky se zasekne.

 


Lifefulness váz zorientuje a zaměří


Aby váš život měl dopad – na vás, vaše okolí – potřebuje kontinuitu, takzvanou návaznost – aby jako celek dával smysl, hlavně teda vám, ale nakonec i jako jasné a silné poselství i pro ostatní.

Smysl se ale nenalézá, ten tvoříte vy. Je to kombinace sebejistoty a pokory.

Doslova musíte vibrovat zprávou, kterou toužíte světu předávat.

Vy jste značka, unikátní značka, která jen potřebuje najít svůj hlas, své sebevyjádření.

Život ve své vitalitě je zázrak – žijete v proudu šťastných náhod a štěstěna se stará o vaše blaho ve všech rovinách. Tedy máte-li tyto roviny uvolněné a průchodné.

Zdraví člověka je křehká rovnováha mnoha oblastí, mezi ty zásadní Lifefullness řadí šest.

 


Dveře, kudy vstupuje genius i štěstěna


Říkám jim “dveře”, protože tudy může chodit štěstěna, milost a prosperita i náš osobní génius do našeho života. Říkám jim dveře, protože i když se to může zpočátku zdát jako něco kouzelného, jedná se o každodenní zázraky, hrdinství běžných dní.

Stačí tomu otevřít dveře : )

Díky tomu přestanete zažívat věčné propady

Lifefulness jako praktická metoda i jako filozofie pomohla desítkám lidí včetně mě z přecitlivělosti a vyvrhelství postavit se na pomyslné nohy a dát svému životu směr, poselství, stojí za řadou příběhů mých klientů – pomohla naučit se žít šťastně i s depresí nebo znovunabýt sebejistoty po útoku rakoviny.

 

Lifefulness

FYZICKÁ VITALITA

tělo a zabezpečení

vaše specifické způsoby v oblastech: tělo, zdraví, vitalita, síla, pružnost, imunita, schopnost žít plnohodnotně, zabezpečení a bezpečí, jistota, nahota, smysly, potěšení těla, relaxace, dotek, spánek, dech, pohyb, pobyt v přírodě, životospráva, zápřah, uvolněnost, vzrušení, smích

DUŠEVNÍ VITALITA

psychika a emoce

Vaše specifické způsoby v oblastech: mysl, emoce, učení, vůle, vytrvalost, odolnost vůči stresu, empatie, nápady, optimismus, humor, vděčnost, nadhled, diskuze, vzdělání, poznávání, svěžest

SOCIÁLNÍ VITALITA

vztahy a společnost

Vaše specifické způsoby v oblastech vztahů, komunikace, vaše zdravá míra zapojení v komunitě, odolnost vůči negativním vlivům společnosti, vaše empatická kapacita i její zdravé hranice, vaše osobní zdroje respektu a kapacita růst na vztahových výzvách.

ENVIRO-PRAKTICKÁ

prostředí, my v něm, dovednosti, vliv

Vaše specifické dovednosti měnit prostředí kolem vás – vaše aktivní setba – činnosti, které přináší plody, zdroj vaší skutečné prosperity. Váš vliv na prostředí, vaše vyzařování, autentický styl a vzhled, také vliv prostředí na vás (podpora, či potlačení).

DUCHOVNÍ VITALITA

smysl, seberealizace a spiritualita

To, jak dáváte věcem smysl, jak přisuzujete smysl a hodnotu vašemu individuálnímu životu v nekonečném univerzu a jak tento smysl vyjadřujete. Je to vaše proč, vaše hodnoty – seberealizace a poslání, chcete-li. Víra všeho druhu, vědomí.

PŘESAH TRANSCENDENCE

vyrovnávání se s proměnou, bolestí, stínem

Vaše specifická schopnost vyrovnat se s hendikepem a nedostatkem v jakékoliv oblasti. Je to váš postoj k odvrácené straně světa. Vaše volání po ztraceném ráji založené na archetypu, který žijete. Je to vaše kapacita lásky a přijetí.

Pomáhám vám se vyjádřit a vyzářit

Každý zásek v životě či problém nebo trauma je výzvou k lepšímu sebevyjádření se v nějaké z těchto oblastí. Společně můžeme vaší jedinečnosti a štěstěně otevřít dosud zavřené dveře.

O mně

 

 

Můj příběh lze jednoduše shrnout do cesty od potlačení k sebevyjádření, od přecitlivělosti k vnitřní síle, od antidepresiv k optimismu, od rebelování k nalezení svého jedinečného královského hlasu. Klienti za mnou chodí s jasným přáním – zvládla jste to vy, já chci taky. Mám k tomu celý arsenál praktických a netradičních inovativních metod i příjemně šokujících obratů vašeho myšlení i cítění. Jediné, co je k tomu třeba je vaše silné (a aktivní) „chci“ a „jsem připraven/a“.

 

Spolupracujme

Přejít nahoru